S1

Înregistrare online şi încărcare rezumate

Înregistrarea utilizatorilor şi transmiterea online a rezumatelor devin disponibile pe website-ul Simpozionului. [30 Ianuarie 2014]

S2

Termenul limită de predare a rezumatelor

Este atins termenul limită (extins) de trimitere a rezumatelor. [15 Martie 2014]

S3

Termenul limită de predare a lucrărilor

Este atins termenul limită extins de predare a lucrărilor ştiinţifice. [18 Aprilie 2014]

S4

Anunţarea lucrărilor acceptate

Este finalizată evaluarea lucrărilor ştiinţifice şi toţi autorii înregistraţi sunt anunţati de acceptarea lucrărilor. [02 Mai 2014]

S5

Începutul simpozionului

Prima zi a simpozionului. [16 Mai 2014]

S6

Sfârşitul simpozionului

Ultima zi a simpozionului. [17 Mai 2014]

FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM FIFIM

Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD" al

Universităţii de Știinţe Agronomice și Medicină Veterinară din București

Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului

16 - 17 mai 2014, Bucureşti, România

 

Dragi studenţi şi colegi,

Avem plăcerea să vă invităm la Simpozionul Internaţional Studenţesc "IF IM CAD", organizat de către Universitatea de Ştiinte Agronomice şi Medicină Veterinară din Bucureşti - Facultatea de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului în perioada 16 - 17 Mai 2014.

Pe parcursul celor două zile, simpozionul îşi propune să strângă împreună studenţi, masteranzi şi doctoranzi cu preocupări în domeniile Îmbunătăţiri Funciare, Măsuratori Terestre şi Cadastru, Ingineria Mediului, Ingineria Economică în Construcţii şi Inginerie Civilă.

Având în vedere necesitatea dezvoltării acestor domenii în România, considerăm că experienţa Dumneavoastră în domeniul cercetării ştiinţifice este deosebit de importantă şi vă invităm sa vă alăturaţi eforturilor noastre de a crea împreună legături şi parteneriate pe termen lung.

Lucrările prezentate în cadrul Simpozionului vor fi publicate în jurnalul "Journal of Young Scientist", indexat şi având ISSN, în cadrul secţiunilor de Îmbunătăţiri Funciare, Ingineria Mediului şi Cadastru (http://journalofyoungscientist.usamv.ro).

 

În numele comitetului de organizare,

Conf. dr. Răzvan TEODORESCU

Decan al Facultăţii de Îmbunătăţiri Funciare şi Ingineria Mediului